Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Lutherska Föreningen Kristianstad

Ordförande: Sven Einarsson

Fästningsgatan 7
Kristianstad
044-12 18 09, 0709-20 56 55

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved