Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Evangelisk Lutherska Föreningen i Hässleholm

Ordförande: Eskil Engström

Vallgatan 9
281 31 HÄSSLEHOLM
070-262 31 44

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved