Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Roseniusföreningen i Malmö

Ordförande: Markus Hector

Besöksadress:
Södervärnsgatan 7, 214 27 Malmö
Postadress:
c/o Markus Hector
Disponentgatan 10 C 1201
21157 MALMÖ
070-831 99 09

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved