Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Betlehemskyrkan Malmö

Ordförande: Anders Ek

Besöksadress:
Södervärnsgatan 7, 214 27 Malmö

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved