Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Ekets Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Paul Nilsson

c/o Paul Nilsson
Sjunkamossa 131
286 91 Örkelljunga
0435-53309

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved