Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Ekets Lutherska Missions- och Ungdomsförening

Ordförande: Paul Nilsson

286 91 Örkelljunga

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved