Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Engelholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening

Ordförande: Andreas Castor

c/o Andreas Castor
Tomtelundsvägen 2
263 71 Jonstorp
042-367474, 0732-321713

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved