Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Missionsföreningen Snödroppen, Bjärnum

Ordförande: Olle Ottosson

Olle Ottosson (ordf.)
Horsaskog, Pl. 4196 B
280 22 Vittsjö
0709-855328

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved