Missionsföreningar

Här finns de missionsföreningar som är anslutna till ELM Syd.

Attarps Evangelisk Lutherska Missions-och Ungdomsförening

Ordförande: Inger Johansson

Inger Johansson (ordf)
Drakabygget 1274
286 92 Örkelljunga

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved