Förtroendevalda

Namn Befattning
1 Christer Unosson Ordförande ramnekarr@crossnet.se
2 Bodil Månsson Vice ordförande
3 Cecilia Hammarberg Sekreterare
4 Lovisa Johansson Vice sekreterare, ersättare
5 Sven-Inge Svensson Kassör
6 Karin Andersson Ledamot
7 Christina Nilsson Ledamot
8 Kamilla Hector Ledamot
9 Miriam Göransson Ledamot
10 Bengt-Elof Nilsson Ersättare
11 Johan Gredenius Ersättare

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved