Förtroendevalda

Namn Befattning
1 Christer Unosson Ordförande ramnekarr@crossnet.se
2 Bodil Månsson Vice ordförande
3 Margit Gunnarsson
4 Sven-Inge Svensson Ekonomiansvarig
5 Karin Andersson Ledamot
6 Miriam Göransson Ledamot
7 Kristina Palmström Schäder
8 Emma Nilsson
9 Mats Björklund
10 Amandus Einarsson Ersättare
11 Henrik Ivarsson Ersättare
12 Ulrika Priebe Vice sekreterare, ersättare

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved