Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Bodil Månsson, Bengt-Elof Nilsson fam.mansson@surfia.nu
2 Diakoni Kristina Runeson kristina.runeson@telia.com
3 ELMus (musik) Lovisa Johansson
4 Fördjupning Christina Nilsson. Joakim Borg, Johan Gredenius borg.joachim@gmail.com
5 Föreningsstöd Sven-Inge Svensson, Jonny Bjuremo, Johan Pettersson jonny.bjuremo@elmbv.se
6 Prediko- och tältkommitté Karin Andersson karin@gtorpskytte.se
7 Sommarmötet Christer Unosson ramnekarr@crossmail.com
8 Stormöten Karin Andersson, Lovisa Johansson

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved