Ansvarsgrupper

Ansvar Kontaktperson
1 Barnverksamhet Bodil Månsson, Emma Nilsson, Henrik Ivarsson fam.mansson@surfia.nu
2 Diakoni Margit Gunnarsson och Karin Andersson maja.sveng@gunnarssons.be
3 ELMus (musik) Margit Persson
4 Föreningsstöd Sven-Inge Svensson, Jonny Bjuremo, Johan Pettersson och Mats Björklund jonny.bjuremo@elmbv.se
5 Prediko- och tältkommitté Karin Andersson karin@gtorpskytte.se
6 Sommarmötet Christer Unosson, Cecilia Åkesson ramnekarr@crossmail.com
7 Stormöten

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved