Anställda

Namn Befattning
1 Sofia Ödman Barnverksamhetsinspiratör - material, 10% sofia.odman@elmsyd.se
2 Rebecka Göransson Handledare för sommararbetare, sommaren 2018 rebgor.privat@gmail.com
3 Jonny Bjuremo Föreningsinspiratör, 50% jonny.bjuremo@elmbv.se
4 Stefan Nyholm Informatör, 10% stefan.nyholm@elmbv.se

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved