Tro och vision

ELM Syd vill…

  • ha en samordnande funktion genom att i ständig dialog med medlemsföreningarna erbjuda predikan och annan fördjupande bibelundervisning, själavård och sakramentsförvaltning.
  • ha en inspirerande funktion genom att skapa mötesplatser av olika slag, där en mångfald av människor får ny kraft för det vardagliga livet och nya idéer för verksamheten.
  • ha en stödjande funktion genom att erbjuda utbildning och resurser för barnverksamhet, sång- och musikverksamhet, böne- och gudstjänstliv, diakoni och evangelisation för att därigenom stärka nätverket av medlemmar och vinna nya människor för Kristus.

ELM Syd utgör en tydlig del av Sveriges växande kristenhet, och stödjer nyplantering av kristna gemenskaper.

ELM Syd är ett inspirerande nätverk som tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar för att alla människor inom vårt verksamhetsområde ska nås av budskapet om Jesus Kristus. Våra medlemmar möter människor där de är, i kärlek och med Jesus som förebild.

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved