Om ELM Syd

Vad är ELM Syd?

Evangelisk Luthersk Mission Syd

ELM Syd och dess styrelse ansvarar i södra Sverige för

  • prediko- och tältverksamhet
  • barnverksamhet
  • inspiration i den lokala föreningsverksamheten
  • besöksverksamhet och diakoni
  • årliga stormöten, t.ex. Sommarmötet
  • sång- och musikverksamhet

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved