Om ELM Syd

Vad är ELM Syd?

Evangelisk Luthersk Mission Syd

ELM Syd och dess styrelse ansvarar i södra Sverige för:

  • Prediko- och tältverksamhet
  • Barnverksamhet
  • Inspiration i den lokala föreningsverksamheten
  • Besöksverksamhet och diakoni
  • Årliga stormöten, t.ex. Sommarmötet
  • Sång- och musikverksamhet

© 2017 ELM Syd. All Rights Reserved